Investeringsfond med base i industri- og kompetansemiljøene i Innlandet

Ni sterke aktører har gått sammen for å etablere Komm-In AS. Vi skal investere i vekstbedrifter for å bidra til vekst, økt verdiskaping og flere attraktive arbeidsplasser i regionen.

Det nasjonale eksportsenteret for vareproduserende industri; NCE Raufoss, står bak initiativet. Målsetningen er å bruke våre fremste kompetansemiljøer som utgangspunkt for å skape vekst i nye verdikjeder. Vi skal dra fram og realisere nye forretningskonsepter med internasjonalt marked og stor vekst. Dette har regionen vår vært kjent for i over hundre år, med en rekke globale virksomheter.

Komm-In AS skal være en katalysator i dette arbeidet og samtidig være en sterk nettverksaktør ved å knytte til seg relevante partnere.

Vårt hovedfokus er på kompetansebaserte vekstbedrifter i Innlandet, med vekt på teknologibaserte konsepter med relasjoner og synergier til kompetansemiljøer i regionen.

Nettverk og samarbeid

Komm-In AS er i sin natur et nettverksselskap og retter all sin virksomhet inn mot å skape verdier gjennom samarbeid. Den daglige drifter skjer gjennom et nært samarbeid med NCE Raufoss og innovasjonsselskapet Total Innovation. SINTEF Manufacturing og NTNU er viktige kompetanseleverandører i tillegg til lang rekke partnere lokalt og nasjonalt.

Eiere

Oppland Fylkeskommune
Sparebanken Hedmark
SIVA
Raufoss Næringspark
Nammo Raufoss
Vestre Toten Kommune
Gjøvik kommune
Skattum Invest AS
Mustad AS

Kontakt

Daglig leder Lars Rognås
lars.rognas@sintef.no
40852162
Postboks 163, 2831 Raufoss